Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://xyxhnaa548.akademia.onl/, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest PPHU TANGO Janusz Danielczyk, z siedzibą w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 13B/41, NIP 879-025-49-91, Regon 870514739.

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Administrator danych osobowych wyznaczył wewnętrznego inspektora danych osobowych z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: iwona@wifotan.com lub telefonicznie tel. +48 696141444 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Istnieje także możliwość kontaktu listownego, a adresem właściwym do korespondencji jest adres: PPHU TANGO Janusz Danielczyk, 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 13B/41.

4. Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie ma zgody z którymkolwiek zapisem tejże polityki, należy nie korzystać z witryny i nie przesyłać tym samym żadnych informacji osobistych.

5. Interpretację terminów określa słowniczek Regulaminu Sklepu Internetowego lub wynika ona bezpośrednio z opisu Polityki Prywatności.

6. Dla bezpieczeństwa danych używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.

7. Dane podawane na naszej stronie https://xyxhnaa548.akademia.onl/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

8. PPHU TANGO Janusz Danielczyk jest administratorem danych swoich klientów, co oznacza, że jeśli Klient posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Jego dane takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, adres IP.

9. PPHU TANGO Janusz Danielczyk jest także administratorem klientów zapisanych na newsletter na stronie https://xyxhnaa548.akademia.onl/.

 

II. Cel zbierania danych

1. Dane osobowe klienta przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu https://xyxhnaa548.akademia.onl/ oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

3. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest także niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych dla zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie Sklepu Internetowego.

4. Podstawą do przetwarzania danych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych Klienta w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas.

5. Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta dla osób trzecich.

III. RODZAJE DANYCH

1. Dane zbierane podczas rejestracji (zakładania konta)

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. system rabatów. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Usunięcie konta przez użytkownika jest nieodwracalne i skutkuje trwałym usunięciem wszystkich informacji, w tym: historii zamówień, przyznanych rabatów.

 

2. Dane zbierane podczas zakupu bez rejestracji

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu i adres email.

 

3. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep https://xyxhnaa548.akademia.onl/ do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu https://xyxhnaa548.akademia.onl/ zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu.

 

IV. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, a także prawo dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołać wyrażoną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych. Informacja w tym zakresie powinna zostać skierowana na adres: PPHU TANGO Janusz Danielczyk, 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 13B/41 lub e-mailem na adres iwona@wifotan.com Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu wycofania zgody.

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

V. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Niektóre dane udostępniamy zewnętrznym podmiotom współpracującym przy realizacji zamówień, w szczególności: firmom spedycyjnym, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze, firmom windykacyjnym, firmom niszczącym dokumenty papierowe. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem współpracującym.

3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

 

VI. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VII. Przetwarzanie danych

1. Z uwzględnieniem pkt III.2. niniejszej Polityki prywatności dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.

VIII. Mechanizm cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

„społecznościowe” - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m.in. Facebook, Instragram, Youtube, Google+, Pinterest), z których korzysta Klient ze sklepem

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 IX. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 11-04-2023