Cennik

cennik

Wizyta w gabinecie 350 zł

 

Pierwsza wizyta standardowo poświęcona jest głównie zapoznaniu się z problemem pacjenta. Składa się ona z wywiadu, rozbudowanej diagnostyki funkcjonalnej i palpacyjnej, różnorodnych testów funkcjonalnych, oglądaniu zdjęć RTG, MRI i innych badań (np. wypis ze szpitala, inne badania specjalistyczne) w celu uściślenia przyczyn problemu pacjenta. Na podstawie w/w diagnostyki opracowywany jest wstępny plan terapii. Następnie stosuje się formy terapii takie, któe pomogą usunąć przyczynę i przywrócić pacjentowi sprawność i zdrowie. Czas trwania wizyty ok. 40-45 min. W przypadkach skompliowanych i trudnych czas trwania wizyty może się wydłużyć.

Każda kolejna wizyta to realizacja zaplanowanej fizjoterapii. Sklada się ona z krótkiego wywiadu (czy po poprzedniej terapii jest lepiej/gorzej, jak się pacjent czuje, czy następuje poprawa, czy pogorszenie stanu zdrowia), funkcjonalnych testów kontrolnych oraz zastosowania różnych metod fizjoterapii, które najczęściej są kombinacją różnych form masażu leczniczego, terapii manualnej tkanek miękkich, ćwiczeń leczniczych. Jeśli jest to konieczne dodatkowo stosuje się fizykoterapię, kinezjotaping i inne metody fizjoterapii.

Integralnym elementem każdej wizyty edukacja zdrowotna pacjenta w celu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby. Nasza edukacja zdrowotna polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka.

Każda wizyta traktowana jest jako całość i trwa ok. 40-45 min.

 

Telefizjoterapia 400 zł

 

Pierwsza telewizyta (telefizjoteapia) standardowo poświęcona jest głównie zapoznaniu się z problemem pacjenta. Składa się ona z wywiadu, rozbudowanej diagnostyki funkcjonalnej - różnorodnych testów funkcjonalnych, w celu uściślenia przyczyn problemu pacjenta. Na podstawie tej diagnostyki opracowywany jest wstępny plan terapii. Następnie stosuje się formy terapii takie, które pomogą usunąć przyczynę i przywrócić pacjentowi sprawność i zdrowie.

Jeśli pacjent posiada dodatkowe badania, które pomogą bardziej precyzyjnie określić przyczynę dysfunkcji - np. wypis ze szpitala, badania specjalistyczne, zdjęcia obrazowe RTG, MRI lub inne formy diagnostyki - zaleca się, aby skany lub kopie tych zdjęć i badań przesłać przesłać mailem na adres info@wifotan.com lub pocztą listem poleconym na adres korespondencyjny gabinetu:

Gabinet Fizjoterapii Janusz Danielczyk
87-100 Toruń
ul. Konstytucji 3 Maja 13B/41

Badania te zostaną dołączone do karty pacjenta zgodnie z zasadami RODO.

Za dodatkową opłatą możliwe jest również przesłanie pacjentowi filmu z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania w domu tych, które były zastosowane na telewizycie.

Każda kolejna telewizyta (telefizjoterapia) to realizacja zaplanowanej fizjoterapii. Sklada się ona z krótkiego wywiadu (czy po poprzedniej terapii jest lepiej/gorzej, jak się pacjent czuje, czy następuje poprawa, czy pogorszenie stanu zdrowia), funkcjonalnych testów kontrolnych oraz zastosowania różnych metod fizjoterapii, które najczęściej są kombinacją różnych form ćwiczeń leczniczych. Jeśli jest to konieczne korzystamy z pomocy domowników, których zdalnie uczymy, jak postępować z pacjentem w domu, w celu poprawy jego stanu zdrowia.

Integralnym elementem każdej telewizyty jest edukacja zdrowotnej pacjenta w celu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby. Nasza edukacja zdrowotna polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka.

Każda telewizyta traktowana jest jako całość i trwa ok. 40-45 min.

 

Wizyta domowa

400 zł na terenia Torunia,
do ustalenia - poza Toruniem

 

Pierwsza wizyta domowa standardowo poświęcona jest głównie zapoznaniu się z problemem pacjenta. Składa się ona z wywiadu, rozbudowanej diagnostyki funkcjonalnej i palpacyjnej, różnorodnych testów funkcjonalnych, oglądaniu zdjęć RTG, MRI i innych w celu uściślenia przyczyn problemu pacjenta. Na podstawie w/w diagnostyki opracowywany jest wstępny plan terapii. Następniestosuje się formy terapii takie, któe pomogą usunąć przyczynę dysfunkcji orazi przywrócić pacjentowi sprawność i zdrowie. Czas trwania wizyty ok. 50-60 min. W przypadkach skompliowanych i trudnych czas trwania wizyty może się wydłużyć.

Każda kolejna wizyta domowa to realizacja zaplanowanej fizjoterapii. Sklada się ona z krótkiego wywiadu (czy po poprzedniej terapii jest lepiej/gorzej, jak się pacjent czuje, czy następuje poprawa, czy pogorszenie stanu zdrowia), funkcjonalnych testów kontrolnych oraz zastosowania różnych metod fizjoterapii, które najczęściej są kombinacją różnych form ćwiczeń leczniczych. Jeśli jest to konieczne korzystamy z pomocy domowników, których zdalnie uczymy, jak postępować z pacjentem w domu, w celu poprawy jego stanu zdrowia.

Integralną częścią każdej wizyty domowej jest edukacja zdrowotna pacjenta w celu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby. Nasza edukacja zdrowotna polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka.

Zaleca się, aby w trakcie wizyty była obecna osoba bliska pacjentowi. W przypadkach trudnych obecność bliskiej osoby jest KONIECZNA.

Standardowo wizyta domowa traktowana jest jako całość i trwa ok. 45-50 min.

W przypadkach szczególnych oraz wizyty domowe poza Toruniem mogą trwać dłużej i być droższe. W tym przypadku cenę wizyty ustala się indywidualnie z pacjentem lub jego rodziną.

 

Każda choroba, każda dysfunkcja mają swoją przyczynę!!!