Gabinet

gabinet

W naszym Gabinecie zajmujemy fizjoterapeutycznym leczeniem, rehabilitacją, profilaktyką, relaksacją i edukacją zdrowotną najprzeróżniejszych dysfunkcji człowieka.

Wychodzimy z założenia, że każda choroba, każda dysfunkcja mają swoją przyczynę i szukamy tej przyczyny poprzez szczegółowy wywiad, diagnostykę. Odnalezienie przyczyny choroby/dysfunkcji i jej usunięcie dają bardzo duże szanse na poprawę zdrowia, a nawet całkowite wyleczenie z danej choroby/dysfukcji. Po odnazieniu przyczyny stosujemy odpowiednio dobraną fizjoterapię. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na rozbudowaną i szczegółową diagnostykę.

Przebieg wizyty

Pierwsza wizyta standardowo poświęcona jest głównie zapoznaniu się z problemem pacjenta. Składa się ona z wywiadu, rozbudowanej diagnostyki funkcjonalnej i palpacyjnej, różnorodnych testów funkcjonalnych, oglądaniu zdjęć RTG, MRI i innych badań (np. wypis ze szpitala, inne badania specjalistyczne) w celu uściślenia przyczyn problemu pacjenta. Na podstawie w/w diagnostyki opracowywany jest wstępny plan terapii. Następnie stosuje się formy terapii takie, któe pomogą usunąć przyczynę i przywrócić pacjentowi sprawność i zdrowie. Czas trwania wizyty ok. 50-60 min. W przypadkach skompliowanych i trudnych czas trwania wizyty może się wydłużyć.

Każda kolejna wizyta to realizacja zaplanowanej fizjoterapii. Sklada się ona z krótkiego wywiadu (czy po poprzedniej terapii jest lepiej/gorzej, jak się pacjent czuje, czy następuje poprawa, czy pogorszenie stanu zdrowia), funkcjonalnych testów kontrolnych oraz zastosowania różnych metod fizjoterapii, które najczęściej są kombinacją różnych form masażu leczniczego, terapii manualnej tkanek miękkich, ćwiczeń leczniczych. Jeśli jest to konieczne dodatkowo stosuje się fizykoterapię, kinezjotaping i inne metody fizjoterapii.

Integralnym elementem każdej wizyty edukacja zdrowotna pacjenta w celu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby. Nasza edukacja zdrowotna polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka.

Każda wizyta traktowana jest jako całość i trwa ok. 50 min.

Specjalizujemy się w niżej wymienionych dziedzinach fizjoterapii:

     
bole głowy bóle kręgoslupa haluksy
     
stawy kolanowe bóle biodra geriatria

 

 

 

obrzęki

reumatologia

neurologia

     
  przypadki beznadziejne  

 

 

 

 

Każda choroba, każda dysfunkcja mają swoją przyczynę!!!