Edukacja zdrowotna

edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna
to nowa forma uslugi fizjoterapeputycznej, która polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka. Dodatkowo jeśli wymaga tego terapia uczymy pacjenta (lub jego domowników) prostych form automasażu (masażu), które w sposób bezpieczny może wykonać pacjent. lub jego rodzina.

Edukacja zdrowotna pacjenta

W/w edukacja zdrowotna pacjenta (i/lub jego rodziny) jest integralną częścią pracy z pacjentem w Gabinecie, w czasie Telefizyty oraz Wizyty domowej. Celem edukacji zdrowotnej pacjenta jest profilaktyka i zapobieganie nawrotom choroby. W szczególności uczymy pacjenta jak ma poprawnie m.in.:

wykonywać czynności życia codziennego w tym m.in.
• chodzić na wolnej przestrzeni i trzymać prostą sylwetkę
• chodzić o kulach
• siedzieć na krześle, przed komputerem itp,
• leżeć w zgodzie z biomechaniką kręgosłupa
• wstawać i siadać na krzesło, fotel, tapczan, wersalkę itp.
korzystać z ortez i innych wyrobów medycznych
wykonywać ćwiczenia domowe itp.
jak ma wykonać automasaż
wykorzystać możliwości fizjoterapii indywidualnej w warunkach domowych

Uczymy też samoświadomości własnego ciała poprzez kontrolowanie oddechu i ruchu.

Ponadto pacjenta zapoznajemy z prostymi technikami relaksacji umysłu w celu jak najszybszego pozbycia się stresu i napięć z nim związanych.

Edukacja zdrowotna grupowa

To edukacja zdrowotna w formie prezentacji, wykładów, pogadanek na tematy zdrowotne z różnych dziedzin fizjoterapii takich jak:
• bóle i choroby kręgoslupa
• bóle i choroby stawów (kolanowych, biodrowych, barku, stawu skokowego)
• bóle i chorowy stopy np. haluksy
• profilaktyka upadków
• chorób geriatrycznych
• chorób reumatologicznych, neurologicznych i ortopedycznych
• zdrowszej starości

W tej formie edukacji zdrowotnej zapraszamy do współpracy Kluby osiedlowe, zaklady pracy, szkoły, kościoły, kluby seniora, kluby sportowe, uczelnie, biblioteki, szpitale, sanatoria

 
 
 
 
 

Chcesz się zapisać już teraz??

kliknij tutaj